OLUKLU MUKAVVA KOLİLERİN ÜRETİM ŞEKİLLERİ

1- Yarıklı Tip Oluklu Mukavva Kutular : Alt ve üst kapakları ana gövdeye birleşik, tek parça oluklu mukavvadan oluşan, kulakları yapıştırlmış, dikilmiş ya da bantla birleştirilmiştir.


2- Geçmeli Tİp Oluklu Mukavva Kutular : Bir ana gövde ile geçmeli olarak çalışan alt üst kapaklardan oluşan kutulardır.


3- Katlamalı Tip Oluklu Mukavva Kutular : Katlamalı tip oluklu mukavva kutular, genellikle yalnızca bir levhadan oluşur. Kutunun altı; iki ya da tüm yan duvarları katlanarak kutu haline getirilir. Kutular dikişsiz ya da bantsız yapılabilir. Bu kutular yassı şekilde katlanarak sevk edilip, kullanılacağı zaman kurulup kutu şekline getirilebilir.


4- Sürgülü Tip Oluklu Mukavva Kutular : Farklı yönlerden birbirinin içine geçebilen gömlek ve iç parçadan meydana gelir. Bu grup diğer kutular için dış gömlekleri de kapsar ve bu kutular yassı şekilde sevk edilip kullanılacağı zaman kutu haline getirilir.


5- Bükülmez Tip Oluklu Mukavva Kutular : İki ayrı uç parça ile katlanarak şekillendirilen gövdeden oluşan kutuları kutu haline getirmek için dikiş ya da benzeri bir işlem gerekir.


6- Hazır Yapıştırılmış Oluklu Mukavva Kutular : Dip yapıştırmalı kutular olarak da adlandırılan bu kutular, yassı şekilde katlanarak sevk edilir ve yalnızca açılarak kullanılır.